אודות

כלכלית לוד הינה חברה בבעלות עיריית לוד, חברת מטה קומפקטית ויצירתית, זריזה ומקצועית, הנהנת מאוטונומיה ניהולית רחבה המשלבת ערכים ונורמות של גוף ציבורי עם DNA יזמי – שירותי של חברה פרטית.

החברה הינה הקשר המוביל תכניות ופרויקטים למימוש נכון ומהיר ומהווה את הזרוע העירונית בתכנון, פיתוח תשתיות, בינוי ושיפוץ מבני ציבור. קידום הסכם הגג של העיר מול משרדי הממשלה, להקמת שכונות חדשות ואזורי תעסוקה במקביל לשיקום וחידוש העיר העתיקה, גיבוש התוכנית האסטרטגית עירונית להפיכת לוד לעיר החכמה והמובילה בישראל והובלת תכניות הפיתוח של העיר העתיקה השוק העירוני ואזורי המסחר בעיר, ובכל תחום בו נדרש ביצוע מהיר ומקצועי.
החברה עומדת בראש מנהלת התחדשות עירונית אשר ייזמה ומיישמת את מדיניות "המסלול הירוק" של העירייה, במסגרתה מוענק ליווי צמוד ליזמים, משלב התכנון ועד לביצוע.

דוחות כספיים

דירקטוריון החברה

יאיר רביבו, עו"ד - ראש העיר  ויו"ר הדירקטוריון

שלמה אברמוביץ - חבר מועצת העיר ומ"מ יו"ר הדירקטוריון

פרג' אבן פרג', עו"ד  - חבר מועצת העיר

אהרון אטיאס - מנכ"ל העירייה

סימוני מזרחי, אינג' - מהנדסת העיר

משה וינשטוק - מנהל מחלקת חירום

שחר וינוקור - נציג ציבור

אודליה ארז, עו"ד - נציגת ציבור

עינת דלומי, רו"ח - נציגת ציבור

 

מנכ"ל החברה

בן מיוסט, עו"ד

 

מטה

אורלי אנג'ל - ע. מנכ"ל וממונה כ"א

יסמין בן דוד - מזכירת החברה וממונה חוק חופש המידע

אביבה אויכרמן - רכזת תוכן ושירותים דיגיטליים

 

מחלקה משפטית

יובל גיא, עו"ד - יועמ"ש

שבות רענן - רכזת חוזים והתקשרויות

 

אגף כספים

שי תשובה - סמנכ"ל כספים

אביטל מאיר - כלכלנית החברה

עדן רוטקוביץ - חשבת החברה

עליה ארזי  - רכזת דיווחים והתקשרויות

 

אגף ביצוע ומנהלת הסכם הגג

עשהאל גדות, אינג'  - סמנכ"ל ביצוע וראש מנהלת הסכם גג

אלחנן אחימן - סגן ראש מנהלת הסכם גג

חיים ברימבוים, אינג' - מנהל פרויקטים

נמרוד גלב - מפקח בינוי

דורון עמית - מנהל תכנון סטטוטורי

 

אגף פיתוח עסקי

מאיה לוז - רכזת אזורי תעסוקה ופרויקטים עסקיים

ניצן אילוז - רכז פיתוח עסקי-מסחרי

 

מבואה - המנהלת העירונית להתחדשות

ניצה כרמלי - ראש המנהלת

שולמית ישר, אדר' - אדריכלית המנהלת      

עטרה רוזנבלום - מנהלת תחום הסברה ופניות ציבור

אוהד רוזנווסר - כלכלן המנהלת

מרסל דייצ'ב - רכזת חברתית

עליזה טרונה - רכזת חברתית

סעיד אבו-חמד - רכז חברתי

ארז ביאר - רכז חברתי

שותפים

עירוניים

עיריית לוד
מי לוד בע"מ

חברתיים

הקרן לפיתוח לוד
ג´ינדאס
התאחדות הסטודנטים בישראל

ממשלתיים

משרד האוצר אגף התקציבים
משרד התחבורה
משרד ראש הממשלה
נתיבי אילון
זירה להשכיר
הבינוי והשיכון
המשרד לשיוויון חברתי
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link