מכרז פומבי 01/2017
להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות וריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר לוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 01/2017
תאריך פרסום: 14/02/2017
עדכון אחרון: 27/12/2018
נושא/ים:
להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות וריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר לוד
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link