קול קורא 01/18
הצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה
סטאטוס: פתוח עד ליום
מספר המכרז: קול קורא 01/18
תאריך פרסום: 16/02/2018
עדכון אחרון: 04/12/2018
נושא/ים:
הצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה. המועד הראשון להגשת הצעות הסתיים. ניתן לשלוח הצעות נוספות אשר יבחנו בעתיד מעת לעת על ידי החברה.
מסמכי המכרז
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link