קול קורא 01/18
הצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה. ניתן לשלוח הצעות אשר יבחנו מעת לעת על ידי החברה.
סטאטוס: פתוח עד ליום פעיל
מספר המכרז: קול קורא 01/18
תאריך פרסום: 16/02/2018
עדכון אחרון: 27/02/2019
נושא/ים:
הצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה. המועד הראשון להגשת הצעות הסתיים. ניתן לשלוח הצעות אשר יבחנו מעת לעת על ידי החברה.
מסמכי המכרז
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link