מכרז פומבי 05/2018
לביצוע עבודות להקמת מתחם בריכת שחייה בשכונת גני אביב בלוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 5.12.18
מספר המכרז: מכרז פומבי 05/2018
תאריך פרסום: 03/10/2018
עדכון אחרון: 27/12/2018
נושא/ים:
לביצוע עבודות להקמת מתחם בריכת שחייה בשכונת גני אביב בלוד. סיור קבלנים נוסף ייערך בתאריך 28.10.18 בשעה 12.00. יציאה ממשרדי החברה-רח´ בת שבע 1 לוד. מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ל 05.12.2018 בשעה 15:00. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, החל מתאריך 03.10.18. כולל עדכון מיום 22.10.2018
מסמכי המכרז
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link