מכרז פומבי 06/2018
להקמת מעונות יום בשכונת גני יער בלוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 18.12.18
מספר המכרז: מכרז פומבי 06/2018
תאריך פרסום: 31/10/2018
עדכון אחרון: 27/12/2018
נושא/ים:
להקמת מעונות יום בשכונת גני יער בלוד כנס מציעים ייערך ביום 29.11.18 בשעה 13.00 במשרדי החכ"ל, רח´ בת שבע 1, לוד. ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה.כולל הבהרה מס 1 26.11.18 המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ג´ 18.12.2018 בשעה 15:00.
מסמכי המכרז
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 10/12/2018
תאריך עידכון אחרון: 10/12/2018
תאריך עידכון אחרון: 10/12/2018
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link