מכרז פומבי 07/2018
להקמת מתחם דוכנים קבועים ופריקים בשוק לוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 09.12.18
מספר המכרז: מכרז פומבי 07/2018
תאריך פרסום: 08/11/2018
עדכון אחרון: 27/12/2018
נושא/ים:
להקמת מתחם דוכנים קבועים ופריקים בשוק לוד
מסמכי המכרז
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link