מכרז פומבי 01/2019
מכרז פומבי חוזה מסגרת לביצוע עבודות פיתוח בעיר לוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 13.6.19
מספר המכרז: מכרז פומבי 01/2019
תאריך פרסום: 03/04/2019
עדכון אחרון: 06/11/2019
נושא/ים:
5. כנס מציעים ייערך ביום א´, 14.4.2019 בשעה 09:30 במשרדי החכ"ל, רח´ בת שבע 1, לוד. ההשתתפות בכנס המציעים אינה חובה. 6. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 06.06.2019 בשעה 15:00. *מצ"ב עדכון מס´ 1
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
תאריך עידכון אחרון: 17/04/2019
תאריך עידכון אחרון: 16/04/2019
תאריך עידכון אחרון: 16/04/2019
תאריך עידכון אחרון: 14/04/2019
תאריך עידכון אחרון: 14/04/2019
תאריך עידכון אחרון: 11/04/2019
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 12/09/2019
תאריך עידכון אחרון: 03/06/2019
תאריך עידכון אחרון: 02/05/2019
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link