תכנית מתאר ותב"עות בעיר העתיקה


במסגרת המדיניות העירונית לפיתוח העיר העתיקה, הוחלט לקדם תכנית מתאר ייעודית למתחם.

התכנית תייצר מסגרת סטטוטורית ואסטרטגית ותקבע מגמות ושימושים ממוקדים להתחדשות המרקם הבנוי ופיתוח המתחם. כל זאת, תוך התווית עקרונות מבוססי צרכים קהילתיים, מסחריים ותיירותיים.

במטרה למנף את העיר העתיקה, הפרויקט יכלול: פיתוח תיירותי ומסחרי, תחבורה וניקוז. כמו כן, יעשה מיתוג של המתחם.

צפי אישור התוכנית - דצמבר 2018.

   

   

   

   

   

   

   

 
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link