מכרזי כ"א

מכרז 22/2019

ראש/ת מנהלת לפיתוח והסדרת השכונות הערביות בלוד

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: 5.9.19

מכרז 21/2019

רכז/ת דיווחים והתקשרויות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 20/2019

בודק/ת היתרים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 19/2019

מנהל/ת הנהלת חשבונות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 18/2019

אדריכל/ית למנהלת הסכם הגג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 17/2019

אדריכל/ית למנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 15/2019

מנהל/ת פרויקטים במנהלת להתחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 16/2019

מנהל/ת חוזים והתקשרויות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 14/2019

רכז/ת חברתי/ת למנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 13/2019

מנהל/ת חשבונות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 14/2019

רכז/ת קשרי קהילה למנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 12/2019

מהנדס/ת חברה

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 11/2019

רכז/ת דיווחים והתקשרויות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 10/2019

מכרז מנהל/ת חשבונות 10/2019

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 09/2019

רכז/ת קשרי קהילה למנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 08/2019

מנהל/ת פרויקטים במנהלת להתחדשות עירונית מועד אחרון להגשת מועמדות: 27.5.2019

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 07/2019

רכז/ת תוכן ושרותים דיגיטליים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 06/2019

לתפקיד רכז/ת פרויקטים כלכליים.

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 05/2019

רכז/ת תוכן ושרותים דיגיטליים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 04/2019

אדריכל מנהל צוות רישוי ומידע תכנוני

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 03/2019

רכז פרויקטים כלכליים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 02/2019

בודק היתרים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 01/2019

מנהל השוק

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 19/2018

מכרז למנהל/ת השוק העירוני .

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 18/2018

מכרז למשרת מנהל תכנון סטטוטטרי מועד אחרון להגשת מועמדות: 17.12.2018

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 17/2018

חשב/ת למנהלת הסכם הגג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 16/2018

מנהל/ת חשבונות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 15/2018

מהנדס/ת חברה

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 14/2018

רכז/ת חברתי/ת למנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 13/2018

מהנדס/ת חברה ניתן להגיש מועמדות עד 08/08/2018

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 12/2018

סמנכ"ל/ית פיתוח עסקי הגשת מועמדות עד 22

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 11/2018

מנהל/ת חשבונות מועד אחרון להגשת מועמדות 24

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 10/2018

כלכלן/ית למנהלת הסכם הגג מועד אחרון להגשת מועמדות 24

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 09/2018

מנהל/ת השוק העירוני מועד אחרון להגשת מועמדות 07

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 08/2018

מהנדס/ת חברה מועד אחרון להגשת מועמדות: 27/05/2018

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 07/2018

רכז/ת חברתי/ת למנהלת התחדשות עירונית מועד אחרון להגשת מועמדות: 27/05/2018

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 06/2018

מנהל/ת חשבונות מועד אחרון להגשת מועמדות: 06

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 05/2018

רכז/ת דיווחים והתקשרויות מועד אחרון להגשת מועמדות: 29

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 04/2018

מנהל/ת השוק העירוני

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 03/2018

רכז/ת תוכן ושירותים דיגיטליים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 02/2018

רכז/ת דיווחים והתקשרויות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 01/2018

סגנ/ית סמנכ"ל ביצוע וראש מנהלת הסכם גג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 20/2017

רכז דיווחים והתקשרויות מועד אחרון להגשת המועמדות 12

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 19/2017

סמנכ"ל פיתוח עסקי מועד אחרון להגשת מועמדות 17

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 18/2017

חשב מנהלת הסכם הגג תאריך אחרון להגשה 03

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 17/2017

אדריכל/ית למנהלת התחדשות עירונית *תאריך סיום המכרז 3

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 16/2017

רכז/ת תוכן ושירותים דיגיטליים *תאריך סיום המכרז 12

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 14/2017

יועץ/ת משפטי/ת למנהלת הסכם הגג תאריך אחרון להגשת מועמדות 20

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 15/2017

מהנדס/ת חברה מועד אחרון להגשת מועמדות 06

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 13/2017

מנהל/ת פרוייקטים כלכלים - מבנים משותפים תאריך אחרון להגשת המועמדויות 06

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 12/2017

רכז/ת פרויקטים כלכליים עסקיים תאריך אחרון להגשת המועמדויות 06

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 11/2017

רכז/ת פרויקטים כלכליים חברתיים תאריך אחרון להגשת המועמדויות 06

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 10/2017

מנהל/ת חשבונות, תאריך אחרון להגשת המועמדויות 23

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 09/2017

סמנכ"ל/ית כספים, תאריך אחרון להגשת המועמדויות 23

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 08/2017

מנהל/ת תחום , אחראי/ת פניות הציבור , תאריך אחרון להגשת המועמדויות 06

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 7/17

מנהל/ת פרוייקטים לאגף פיתוח עסקי

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 6/17

מהנדס/ת מנהלת הסכם הגג, תאריך אחרון להגשת המועמדויות 02

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 5/17

ראש/ת מנהלת הסכם הגג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 4/17

מנהל תכנון סטטוטורי ומדיניות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 3/17

רכז/ת חברתי/ת למנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 2/17

אדריכל/ת מנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 1/17

ראש/ת מנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 9/16

רכז/ת פרויקטים אסטרטגים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 8/16

סמנכ"ל/ית פיתוח עסקי

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 7/16

מפקח/ת הנדסי לפרויקט בינוי

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 6/16

חשב/ת חברה

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 5/16

רכז/ת פרויקטים כלכליים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 4/16

רכז/ת פרויקטים תפעוליים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 3/16

כלכלן/ית ראשי

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 2/16

עוזר/ת מנכ"ל

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 1/16

מהנדס/ת החברה

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link