מכרזי קבלן

תאריך סיום המכרז
14.8.18

מכרז פומבי 04/2018

מכרז לניהול, תכנון ופיקוח על ביצוע תשתיות במתחם "בן שמן" בלוד. המועד האחרון להגשת ההצעות עודכן ליום ג´ 14.8.18 בשעה 17:00 . כולל עדכון הערבות . כולל עדכון מיום 19.7.18 כולל עדכון מיום 23.7.18 כולל עדכון מיום 12.8.18
תאריך סיום המכרז
8.7.18

מכרז 03/2018

מכרז פומבי 03/2018 לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בלוד. כנס מציעים ייערך בתאריך 12/06/18 בשעה 11:00 במשרדי החברה. מועד אחרון להגשת הצעות יום א´ 08/07/18 בשעה 15:00 את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, החל מתאריך 07/06/18.
תאריך סיום המכרז
8.7.18

מכרז 02/2018

השכרת נכס למטרת הפעלת מזנון במבנה מגדל המים בתחום הישיבה התיכונית אלישיב בלוד הצעות בהתאם לתנאי המכרז יש להגיש עד ליום 01.07.2018 בשעה 15.00 הוארך תוקף המכרז 8.7.18 בשעה 15.00 במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים .
תאריך סיום המכרז
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 01/2018

01/2018 מכרז לאספקה , התקנה ותחזוקה של מתקני פרסום אלקטרוניים. כולל הבהרות מיום 19.2.2018 המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום שלישי 27.2.2018 בשעה 15:00
תאריך סיום המכרז
המכרז הסתיים

06/2017

מכרז פומבי 06/2017 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, תפעול אחריות ותחזוקה של מערכת לייצור חשמל , לצריכה עצמית של טכנולוגית PV (פוטו וולטאי) במסגרת מונה נטו . *כולל מסמך הבהרות מיום 28/12/17

מכרז פומבי 05/2017

מכרז 05/2017 להקמת מרכז הפסיפס ופיתוח גן הפסיפס מועד אחרון להגשה 11.1.18 בשעה 15:00 (למודעת המכרז מצ"ב החוזה למכרז) כולל מסמך הבהרות ומועד פתיחת תיבת מכרזים

04/2017

השכרת נכס למטרות הפעלה של עסק קמעונאי בלוד

מכרז פומבי 3/17

לאספקה והתקנה של מתקני שילוט ופרסום בעיר לוד (כולל מסמך הבהרות ). מועד אחרון להגשה 17/08/17

מכרז פומבי 1/17

להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות וריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר לוד

מכרז פומבי 1/16

לאספקה, פיזור והידוק מילוי עפר בשכונת אחיסמך, לוד

מכרז פומבי 2/16

לעבודות תשתיות ופיתוח בשכונת שער העיר לוד

מכרז פומבי 3/16

לביצוע מבני ציבור בשכונת אחיסמך וברחבי העיר לוד

מכרז פומבי 4/16

מכרז מסגרת לביצוע פיתוח ותשתית ברחבי העיר לוד.

מכרז פומבי 5/16

מכרז למימון, תכנון, הקמה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו –וולטאית) ע"פ הסדרת מונה נטו
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link