מכרזי קבלן

תאריך סיום המכרז
14.8.18

מכרז פומבי 04/2018

מכרז לניהול, תכנון ופיקוח על ביצוע תשתיות במתחם "בן שמן" בלוד. המועד האחרון להגשת ההצעות עודכן ליום ג´ 14.8.18 בשעה 17:00 . כולל עדכון הערבות . כולל עדכון מיום 19.7.18 כולל עדכון מיום 23.7.18 כולל עדכון מיום 12.8.18
תאריך סיום המכרז
8.7.18

מכרז 03/2018

מכרז פומבי 03/2018 לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בלוד. כנס מציעים ייערך בתאריך 12/06/18 בשעה 11:00 במשרדי החברה. מועד אחרון להגשת הצעות יום א´ 08/07/18 בשעה 15:00 את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, החל מתאריך 07/06/18.
תאריך סיום המכרז
11.11.18

מכרז פומבי 05/2018

מכרז פומבי מס´ 05/2018 לביצוע עבודות להקמת מתחם בריכת שחייה בשכונת גני אביב בלוד. סיור קבלנים ייערך בתאריך 14.10.18 בשעה 11:30 יציאה ממשרדי החברה-רח´ בת שבע 1 לוד. מועד אחרון להגשת הצעות יום א´ 11.11.18 בשעה 15:00. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, החל מתאריך 03.10.18.
תאריך סיום המכרז
8.7.18

מכרז 02/2018

השכרת נכס למטרת הפעלת מזנון במבנה מגדל המים בתחום הישיבה התיכונית אלישיב בלוד. הצעות בהתאם לתנאי המכרז יש להגיש עד ליום 01/07/2018 בשעה 15:00 הוארך תוקף המכרז 8.7.18 בשעה 15.00 במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים .

מכרז פומבי 01/2018

01/2018 מכרז לאספקה , התקנה ותחזוקה של מתקני פרסום אלקטרוניים. כולל הבהרות מיום 19.2.2018 המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום שלישי 27.2.2018 בשעה 15:00

06/2017

מכרז פומבי 06/2017 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, תפעול אחריות ותחזוקה של מערכת לייצור חשמל , לצריכה עצמית של טכנולוגית PV (פוטו וולטאי) במסגרת מונה נטו . *כולל מסמך הבהרות מיום 28/12/17

מכרז פומבי 05/2017

מכרז 05/2017 להקמת מרכז הפסיפס ופיתוח גן הפסיפס מועד אחרון להגשה 11.1.18 בשעה 15:00 (למודעת המכרז מצ"ב החוזה למכרז) כולל מסמך הבהרות ומועד פתיחת תיבת מכרזים

04/2017

השכרת נכס למטרות הפעלה של עסק קמעונאי בלוד

מכרז פומבי 3/17

לאספקה והתקנה של מתקני שילוט ופרסום בעיר לוד (כולל מסמך הבהרות ). מועד אחרון להגשה 17/08/17

מכרז פומבי 1/17

להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות וריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר לוד

מכרז פומבי 1/16

לאספקה, פיזור והידוק מילוי עפר בשכונת אחיסמך, לוד

מכרז פומבי 2/16

לעבודות תשתיות ופיתוח בשכונת שער העיר לוד

מכרז פומבי 3/16

לביצוע מבני ציבור בשכונת אחיסמך וברחבי העיר לוד

מכרז פומבי 4/16

מכרז מסגרת לביצוע פיתוח ותשתית ברחבי העיר לוד.

מכרז פומבי 5/16

מכרז למימון, תכנון, הקמה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו –וולטאית) ע"פ הסדרת מונה נטו
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link