מכרזי קבלן

מכרז פומבי 01/2019

מכרז פומבי חוזה מסגרת לביצוע עבודות פיתוח בעיר לוד

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: 13.6.19

מכרז פומבי 02/2019

מכרז פומבי מספר 2/2019 לביצוע עבודות להקמת 2 מתחמי בריכות שחיה בשכונות גני אביב ופרדס שניר בעיר לוד סיור קבלנים יערך בתאריך 12.6.2019 והינו חובה . מועד אחרון להגשה 11.7.2019

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: 11.7.19

מכרז פומבי 03/2019

מתן שרותי תפעול לשוק העירוני בלוד כולל הבהרה מיום 19.9.19 כולל הבהרה מיום 31.7.19

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: 22.9.19

מכרז פומבי 09/2018

לניהול תכנון ופיקוח על ביצוע תשתיות במתחם "ניר צבי" בלוד

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: 04.02.19

מכרז פומבי 08/2018

לביצוע עבודות להקמת ותחזוקת גינות בעיר לוד לתשומת ליבכם, סיור הקבלנים יערך ביום חמישי 13.12.2018 (ולא ביום ד´ כפי שפורסם בטעות).

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: 24.12.18

מכרז פומבי 07/2018

להקמת מתחם דוכנים קבועים ופריקים בשוק לוד

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: 09.12.18

מכרז פומבי 06/2018

להקמת מעונות יום בשכונת גני יער בלוד

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: 18.12.18

מכרז פומבי 05/2018

לביצוע עבודות להקמת מתחם בריכת שחייה בשכונת גני אביב בלוד

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: 5.12.18

מכרז פומבי 04/2018

לניהול, תכנון ופיקוח על ביצוע תשתיות במתחם "בן שמן" בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 03/2018

לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 02/2018

השכרת נכס למטרת הפעלת מזנון במבנה מגדל המים בתחום הישיבה התיכונית אלישיב בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 01/2018

01/2018 מכרז לאספקה , התקנה ותחזוקה של מתקני פרסום אלקטרוניים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 06/2017

מכרז פומבי 06/2017 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, תפעול אחריות ותחזוקה של מערכת לייצור חשמל , לצריכה עצמית של טכנולוגית PV (פוטו וולטאי) במסגרת מונה נטו

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 05/2017

מכרז 05/2017 להקמת מרכז הפסיפס ופיתוח גן הפסיפס מועד אחרון להגשה 11

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 04/2017

השכרת נכס למטרות הפעלה של עסק קמעונאי בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 03/2017

לאספקה והתקנה של מתקני שילוט ופרסום בעיר לוד (כולל מסמך הבהרות)

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 01/2017

להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות וריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 01/2016

לאספקה, פיזור והידוק מילוי עפר בשכונת אחיסמך, לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 02/2016

לעבודות תשתיות ופיתוח בשכונת שער העיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 03/2016

לביצוע מבני ציבור בשכונת אחיסמך וברחבי העיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 04/2016

מכרז מסגרת לביצוע פיתוח ותשתית ברחבי העיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 05/2016

למימון, תכנון, הקמה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו –וולטאית) ע"פ הסדרת מונה נטו

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link