מכרזי קבלן

תאריך סיום המכרז
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 01/2018

01/2018 מכרז לאספקה , התקנה ותחזוקה של מתקני פרסום אלקטרוניים. כולל הבהרות מיום 19.2.2018 המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום שלישי 27.2.2018 בשעה 15:00
תאריך סיום המכרז
המכרז הסתיים

06/2017

מכרז פומבי 06/2017 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, תפעול אחריות ותחזוקה של מערכת לייצור חשמל , לצריכה עצמית של טכנולוגית PV (פוטו וולטאי) במסגרת מונה נטו . *כולל מסמך הבהרות מיום 28/12/17
תאריך סיום המכרז
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 05/2017

מכרז 05/2017 להקמת מרכז הפסיפס ופיתוח גן הפסיפס מועד אחרון להגשה 11.1.18 בשעה 15:00 (למודעת המכרז מצ"ב החוזה למכרז) כולל מסמך הבהרות ומועד פתיחת תיבת מכרזים

04/2017

השכרת נכס למטרות הפעלה של עסק קמעונאי בלוד

מכרז פומבי 3/17

לאספקה והתקנה של מתקני שילוט ופרסום בעיר לוד (כולל מסמך הבהרות ). מועד אחרון להגשה 17/08/17

מכרז פומבי 1/17

להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות וריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר לוד

מכרז פומבי 1/16

לאספקה, פיזור והידוק מילוי עפר בשכונת אחיסמך, לוד

מכרז פומבי 2/16

לעבודות תשתיות ופיתוח בשכונת שער העיר לוד

מכרז פומבי 3/16

לביצוע מבני ציבור בשכונת אחיסמך וברחבי העיר לוד

מכרז פומבי 4/16

מכרז מסגרת לביצוע פיתוח ותשתית ברחבי העיר לוד.

מכרז פומבי 5/16

מכרז למימון, תכנון, הקמה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו –וולטאית) ע"פ הסדרת מונה נטו
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link