קול קורא

תאריך סיום המכרז
29/3/18

קול קורא 02/18

פנייה לקבלת מידע מחברות פוטנציאליות למידול תלת מימדי של העיר לוד ומתן שירותים משלימים
תאריך סיום המכרז
29.03.18

קול קורא 01/18

הצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה. המועד הראשון להגשת הצעות הסתיים. ניתן לשלוח הצעות נוספות אשר יבחנו בעתיד מעת לעת על ידי החברה.
תאריך סיום המכרז
המכרז הסתיים

קול קורא 03/2017

"קול קורא" 03/2017 לקבלת הצעות להשכרת מבנה למשרדי מנהלת התחדשות עירונית
תאריך סיום המכרז
המכרז הסתיים

קול קורא 02/2017

"קול קורא" 02/2017 לקבלת הצעות מחיר לשירותי ייעוץ בתחום האסטרטגיה התקשורתית ויחסי הציבור למנהלת הסכם הגג לעיר לוד *כולל הבהרה מספר 1

קול הקורא 1/2016

לקבלת הצעות מחיר לשירותי ייעוץ אסטרטגי ותכנוני לעירוניות חכמה, חוסן וקיימות לעיר לוד
תאריך סיום המכרז
6.9.17

קול קורא 01/2017 *הוארך מועד הגשת המכרז

בקשה להתקשרות לשירותי ייעוץ משפטי חיצוני למנהלת התחדשות עירונית בלוד - כולל מענה לשאלות הבהרה מיום 28.8.17
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link