קול קורא

קול קורא 02/2019

בקשה לקבלת הצעות להשכרת נכס למטרת הפעלת מזנון במבנה מגדל המים בתחום הישיבה התיכונית אלישיב בלוד

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: 28.05.19

קול קורא 01/2019

בקשה לקבלת הצעות מספר 01/2019 להפעלת דוכנים בשוק העירוני בלוד

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז:

קול קורא 03/2018

הזמנה להצגת מועמדות להצטרפות לרשימת עורכי דין מומלצים לליווי משפטי לדיירים בפרויקטים להתחדשות עירונית בלוד

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: פעיל

קול קורא 01/2018

הצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה. ניתן לשלוח הצעות אשר יבחנו מעת לעת על ידי החברה.

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: פעיל

קול קורא 02/18

פנייה לקבלת מידע מחברות פוטנציאליות למידול תלת מימדי של העיר לוד ומתן שירותים משלימים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול קורא 03/2017

"קול קורא" 03/2017 לקבלת הצעות להשכרת מבנה למשרדי מנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול קורא 02/2017

"קול קורא" 02/2017 לקבלת הצעות מחיר לשירותי ייעוץ בתחום האסטרטגיה התקשורתית ויחסי הציבור למנהלת הסכם הגג לעיר לוד *כולל הבהרה מספר 1

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול הקורא 1/2016

לקבלת הצעות מחיר לשירותי ייעוץ אסטרטגי ותכנוני לעירוניות חכמה, חוסן וקיימות לעיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול קורא 01/2017 *הוארך מועד הגשת המכרז

בקשה להתקשרות לשירותי ייעוץ משפטי חיצוני למנהלת התחדשות עירונית בלוד - כולל מענה לשאלות הבהרה מיום 28

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link