החברה הכלכלית הוירטואלית הראשונה

תושבים ושותפים יקרים,
בימים לא שגרתיים אלה חשוב לנו לעדכן אתכם כי אנו ממשיכים לעבוד במלוא המרץ ולקדם את הפרויקטים השונים שמנהלת החברה בעבור עיריית לוד ותושבי העיר... קרא עוד
בן מיוסט | מנכ"ל

תושבים ושותפים יקרים,

בימים לא שגרתיים אלה חשוב לנו לעדכן אתכם כי אנו ממשיכים לעבוד במלוא המרץ ולקדם את הפרויקטים השונים שמנהלת החברה בעבור עיריית לוד ותושבי העיר, והכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

בעקבות ההנחיות וההגבלות החדשות, צוותי השטח של החברה פרוסים באתרי הביצוע השונים, ויתר פעילות החברה עברה למתכונת של פגישות דרך אפליקציות דיגיטאליות.
כחלק ממגמת השקיפות של החברה, יצרנו באתר החברה ממשק מיוחד בו תוכלו להתעדכן בפעילות השוטפת של החברה ובהתקדמות הפרויקטים. בעמוד זה יעלו הקלטות של פגישות וסיכומי פגישה שהתנהלו במסגרת פעילות החברה.

גם בימים אלה וגם בהמשך נמשיך לחלום, ליזום ולבצע בעבורכם. בשטח ובדיגיטל.

 
בן מיוסט | מנכ"ל החברה הכלכלית ללוד

פגישות שהתקיימו בחברה הכלכלית - לצפיית הציבור

03.12.20

ניתוח תחבורתי מעודכן בן שמן

06.09.20

מתחם התחדשות עירונית - מאיילים

16.09.20

פגישה לגבי רח´ דוד המלך

21.09.20

לוד דרום - ישיבת צוות תכנון בהשתתפות העירייה והחכ"ל

20.10.20

ישיבה בנושא קירוי השוק

21.10.20

תחילת עבודות רובע ניר צבי

21.10.20

פגישה עם שרון אשל בנושא הסכמי הגג

22.10.20

תכנית למימוש זכויות מסחריות בשטחים ציבוריים

27.10.20

תוספת תקציב לגני ילדים בגני יער

29.10.20

פגישה לגבי רח´ לאה גולדברג

09.11.20

ישיבה לגבי מתחם אילת

12.11.20

פגישה לגבי מתחם כיכר התחנה

16.09.20

ישיבה עם אבני דרך

28.12.20

סטטוס תכנון רמ"י דוד המלך

30.12.20

שיפור בית הספר נועם המאירי

05.01.21

מפגש תושבים נופי בן שמן
לסיכום הפגישה

07.01.21

תמל העיר העתיקה - התנעת תכנית בינוי 1500

12.01.21

תכנון מבנה חינוך דטום בבן שמן

14.01.21

התחדשות עירונית שד´ הציונות - ישיבת התנעה תשתיות

18.01.21

מתחם יפתח, Y לוד - בחירת חלופת פרוגרמה

18.01.2021

ישיבת התנעה רחוב הרצוג אדריכל

19.01.2021

תכנון פרויקטי פיתוח בעיר לוד שד´ י-ם שלב ב´, מיכה רייסר והמלאכה

21/01/2021

היטלי השבחה במתחמי התחדשות עירונית

5.7.20

ישיבת מתככנים עם המטרו

30.03.20

פגישת זום בנושא אדרבה
לסיכום הפגישה

30.03.20

פגישת זום בנושא מסמך מדיניות
לסיכום הפגישה

2.4.20

פגישת זום בנושא מתחם שלמה המלך
לסיכום הפגישה

31.3.20

פגישה בנושא דרום העיר ורחוב יוספטל
לסיכום הפגישה

5.4.20

ועדת יועצים

20.4.20

פגישת המשך בנושא שלמה המלך

1.4.20

פגישת פתיחת תיבה

23.4.20

מפגש מציעים ראשון עבור אדריכלים ל"אדרבה לוד"
לסיכום הפגישה

5.5.20

תכנית אב למסחר ותעסוקה

19.5.20

פגישה בנושא מתחם אילת- פרוגרמה

24.5.20

פגישת המשך בנושא מתחם שלמה המלך

30.03.20

פגישת זום בנושא מתחם אילת
לסיכום הפגישה

6.7.20

ישיבה עם המטרו והיכל התרבות

1.6.20

פגישה בסח+סא

29.6.20

פגישה בנושא לוד צפון- תכנון

12.7.20

ישיבת ערב מטרו וטיגנרציה

14.7.20

ישיבת סטטוס עם הותמ"ל

23.7.20

פגישת עבודה בנושא תכנון נוף

19.10.20

לוד דרום - ישיבת צוות תכנון עירייה וחכל

28.07.2020

פגישה בנושא מתחם התחנה

03.08.20

פגישה בנושא מתחם אילת

02.09.20

פגישה בנושא מתחם הצופים
virtual