מכרז פומבי 02/2019
מכרז פומבי מספר 2/2019 לביצוע עבודות להקמת 2 מתחמי בריכות שחיה בשכונות גני אביב ופרדס שניר בעיר לוד סיור קבלנים יערך בתאריך 12.6.2019 והינו חובה . מועד אחרון להגשה 11.7.2019
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 02/2019
תאריך פרסום: 28/05/2019
עדכון אחרון: 18/04/2021
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
תאריך עידכון אחרון: 11/11/2019
חוברת המכרז
  02 2019 מכרז בריכות גני אביב ופרדס שניר לאתר.pdf

single