מכרז פומבי 03/2019
מתן שרותי תפעול לשוק העירוני בלוד כולל הבהרה מיום 19.9.19 כולל הבהרה מיום 31.7.19
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 03/2019
תאריך פרסום: 10/07/2019
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
כנס מציעים ייערך ביום ג´, 23.07.2019 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל, רח´ בת שבע 1, לוד. ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ה´ 22.09.2019 בשעה 15:00
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  2019 07 11 מכרז תפעול לשוק לוד לאתר סופי.pdf

הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 19/09/2019
תאריך עידכון אחרון: 26/08/2019
תאריך עידכון אחרון: 15/08/2019
תאריך עידכון אחרון: 31/07/2019
single