מכרז 22/2019
ראש/ת מנהלת לפיתוח והסדרת השכונות הערביות בלוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 22/2019
תאריך פרסום: 14/08/2019
עדכון אחרון: 12/10/2021
נושא/ים:
מועד אחרון להגשת מועמדות: 5/9/2019
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  2019 06 02 מכרז 22.2019 ראש מנהלת לפתוח והסדרת השכונות הערביות.pdf

single