קול קורא 03/2019
קול קורא מספר 3/2019 פניה לקבלת הצעות לסיוע ומימון פילנתרופי במסגרת קול קורא 5/2019 לקבלת סיוע במימון מיזמי התחדשות עירונית חברתית של הרשות הממשלתית להתחדשות עירוני ת
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: קול קורא 03/2019
תאריך פרסום: 03/09/2019
עדכון אחרון: 21/09/2020
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  קול קורא מספר 3.2019.pdf

single