קול קורא 04/2019
קול קורא מספר 4/2019 פניה ליזמים לביצוע מיזמי התחדשות עירונית חברתי ת במסגרת קול קורא 5/2019 לקבלת סיוע במימון מיזמי התחדשות עירונית חברתית של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: קול קורא 04/2019
תאריך פרסום: 15/09/2019
עדכון אחרון: 21/09/2020
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  לאתר קול קורא 04.2019.pdf

הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 16/09/2019
תאריך עידכון אחרון: 16/09/2019
single