מכרז פומבי 04/2019
מכרז פומבי מספר 04/2019 לביצוע עבודות להקמת 3 כיתות גן בשכונת גני יער בעיר בלוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 04/2019
תאריך פרסום: 04/11/2019
עדכון אחרון: 03/03/2022
נושא/ים:
כנס מציעים ייערך ביום ד´, 13.11.2019 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל, רח´ בת שבע 1 , לוד. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 10.12.2019 בשעה 15:00 מצ"ב הבהרה מיום 8.12.19 הבהרה מס´ 4
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
תאריך עידכון אחרון: 27/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 27/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 27/11/2019
חוברת המכרז
  גני יער גני ילדים.pdf

הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 08/12/2019
תאריך עידכון אחרון: 02/12/2019
תאריך עידכון אחרון: 21/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 18/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 07/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 07/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 07/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
תאריך עידכון אחרון: 06/11/2019
single