מכרז פומבי 05/2019
מכרז 05/2019 - מכרז לפינוי אשפה פניאומטית בשכונת נופי בן שמן
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 05/2019
תאריך פרסום: 17/12/2019
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
כנס מציעים נוסף יערך ביום ב´, 27.1.2020 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל, רח´ בת שבע 1 , לוד. ההשתתפות בכנס הינה חובה. מציעים שהיו נוכחים בכנס הקודם פטורים מהשתתפות. לתשומת לב המשתתפים בדבר קבצי ההבהרה המצורפים. יצויין כי קובץ הבהרות נוסף (מספר 4) הנוגע לתנאי הסף להשתתפות במכרז יפורסם על ידי החברה עד ליום 23.1.2020
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  05.2019 מכרז פניאומטיה נוסח לאתר.pdf

הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 16/02/2020
תאריך עידכון אחרון: 15/01/2020
תאריך עידכון אחרון: 18/12/2019
תאריך עידכון אחרון: 18/12/2019
תאריך עידכון אחרון: 18/12/2019
תאריך עידכון אחרון: 18/12/2019
single