מכרז 02/2020
ראש תחום תכנון למנהלת להתחדשות עירונית בחברה הכלכלית
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 02/2020
תאריך פרסום: 20/01/2020
עדכון אחרון: 18/03/2021
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז