מכרז 03/2020
כלכלן/ית מנהלת מנהלת הסכם גג
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 03/2020
תאריך פרסום: 28/01/2020
עדכון אחרון: 18/03/2021
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז