מכרז פומבי 01/2020
מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות צמודות, תשתיות ראש שטח ותשתיות מים וביוב בשכונת "נופי בן שמן" בעיר לוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 01/2020
תאריך פרסום: 02/03/2020
עדכון אחרון: 03/03/2022
נושא/ים:
מכרז פומבי מספר 01/2020 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות צמודות, תשתיות ראש שטח ותשתיות מים וביוב בשכונת "נופי בן שמן" בעיר לוד
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  

  2020 02 09 מכרז עבודות פיתוח 01-2020 בן שמן נוסח עדכני לאתר מיום.pdf
תאריך עידכון אחרון: 16/02/2020
  2020 02 06 מכרז עבודות פיתוח בן שמן 01 2020 נספח יג להסכם ההתקשרות - בקרת איכות.pdf
תאריך עידכון אחרון: 06/02/2020
  2020.02.05 מכרז עבודות פיתוח בן שמן 01-2020 מסמך ז דוח יועץ קרקע סופי.pdf
תאריך עידכון אחרון: 05/02/2020
  2020.02.05 מכרז עבודות פיתוח בן שמן 01-2020 מסמך ו רשימת תכניות סופי.pdf
תאריך עידכון אחרון: 05/02/2020
  2020.02.05 מכרז עבודות פיתוח בן שמן 01-2020 מסמך ד2 מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות תשתית גז סופי.pdf
תאריך עידכון אחרון: 05/02/2020
  2020.02.05 מכרז 01-עבודות פיתוח בן שמן 01-2020 נספח ד-0 תנאים כלליים סופי.pdf
תאריך עידכון אחרון: 05/02/2020
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 01/04/2020
תאריך עידכון אחרון: 30/03/2020
תאריך עידכון אחרון: 18/03/2020
תאריך עידכון אחרון: 16/03/2020
תאריך עידכון אחרון: 09/03/2020
תאריך עידכון אחרון: 08/03/2020
תאריך עידכון אחרון: 08/03/2020
תאריך עידכון אחרון: 08/03/2020
תאריך עידכון אחרון: 19/02/2020
תאריך עידכון אחרון: 18/02/2020
תאריך עידכון אחרון: 18/02/2020
single