מכרז פומבי 02/2020
מכרז פומבי לביצוע עבודות אספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של יחידות מיזוג אוויר במוסדות חינוך וציבור בעיר לוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 02/2020
תאריך פרסום: 19/02/2020
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
מכרז פומבי לביצוע עבודות אספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של יחידות מיזוג אוויר במוסדות חינוך וציבור בעיר לוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

  2020 02 23 טיוטה עדכנית- התייעלות אנרגטית סופי לאתר.pdf
תאריך עידכון אחרון: 24/02/2020
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 07/06/2020
תאריך עידכון אחרון: 26/05/2020
תאריך עידכון אחרון: 11/05/2020
תאריך עידכון אחרון: 29/03/2020
תאריך עידכון אחרון: 15/03/2020
תאריך עידכון אחרון: 09/03/2020
תאריך עידכון אחרון: 09/03/2020
single