מכרז פומבי 03/2020
מכרז פומבי למתן שירותי שמירה, אבטחה, מיגון טכנולוגי ושירותי מוקד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 03/2020
תאריך פרסום: 15/03/2020
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
מכרז פומבי למתן שירותי שמירה, אבטחה, מיגון טכנולוגי ושירותי מוקד
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  2020 03 16 נוסח סופי לאתר.pdf

הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 05/04/2020
תאריך עידכון אחרון: 30/03/2020
תאריך עידכון אחרון: 30/03/2020
single