מכרז כ"א 06/2020
רכז/ת קשרי קהילה למנהלת התחדשות עירונית
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז כ"א 06/2020
תאריך פרסום: 05/04/2020
עדכון אחרון: 24/11/2020
מסמכי המכרז
חוברת המכרז