מכרז פומבי 04/2020
לביצוע עבודות שיפוץ והקמת מערכות במבני משרדים ברחוב הרצל בעיר לוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 04/2020
תאריך פרסום: 22/04/2020
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
מכרז פומבי לביצוע עבודות שיפוץ והקמת מערכות במבני משרדים ברחוב הרצל בעיר לוד
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  

  03.05.2020 לוח זמנים ראשוני לביצוע העבודות מכרז 04-2020 חברה כלכלית ללוד.pdf
תאריך עידכון אחרון: 03/05/2020
  2020 04 26 נוסח לאתר סופי - מכרז שיפוץ מילר.pdf
תאריך עידכון אחרון: 26/04/2020
single