מכרז כ"א 07/2020
ראש תחום תכנון למנהלת התחדשות עירונית
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז כ"א 07/2020
תאריך פרסום: 12/05/2020
עדכון אחרון: 13/08/2020
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  2020 05 10 דרישות תפקיד מכרז 07.2020 ראש תחום תכנון מנהלת התחדשות עירונית.pdf