מכרז כ"א 07/2020
ראש תחום תכנון למנהלת התחדשות עירונית
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז כ"א 07/2020
תאריך פרסום: 12/05/2020
עדכון אחרון: 12/10/2021
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  

single