מכרז כ"א 09/2020
מנהל מחלקת חוזים, התקשרויות וחשבונות
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז כ"א 09/2020
תאריך פרסום: 02/06/2020
עדכון אחרון: 13/08/2020
נושא/ים:
מנהל מחלקת חוזים, התקשרויות וחשבונות
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  2020 05 24 דרישות תפקיד מכרז 09.2020 מנהל חוזים התקשרויות וחשבונות.pdf

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link