מכרז כ"א 09/2020
מנהל מחלקת חוזים, התקשרויות וחשבונות
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז כ"א 09/2020
תאריך פרסום: 02/06/2020
עדכון אחרון: 12/10/2021
נושא/ים:
מנהל מחלקת חוזים, התקשרויות וחשבונות
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  

single