מכרז כ"א 10/2020
רכז/ת קשרי קהילה במנהלת התחדשות עירונית
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז כ"א 10/2020
תאריך פרסום: 14/06/2020
עדכון אחרון: 12/10/2021
נושא/ים:
רכז/ת קשרי קהילה במנהלת התחדשות עירונית
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  

single