מכרז כ"א 12/2020
ראש מנהלת לפיתוח והסדרת השכונות הערביות
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז כ"א 12/2020
תאריך פרסום: 14/06/2020
עדכון אחרון: 12/10/2021
נושא/ים:
ראש מנהלת לפיתוח והסדרת השכונות הערביות
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

single