מכרז כ"א 13/2020
סמנכ"ל כספים
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז כ"א 13/2020
תאריך פרסום: 21/06/2020
עדכון אחרון: 13/08/2020
נושא/ים:
סמנכ"ל כספים
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  2020 06 22 מכרז כא 13.2020 סמנכל כספים.pdf