החלפה לחל"ד
החלפה לחל"ד כלכלן/ית למנהלת ההתחדשות העירונית
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: החלפה לחל"ד
תאריך פרסום: 12/07/2020
עדכון אחרון: 12/10/2021
נושא/ים:
החלפה לחל"ד כלכלן/ית למנהלת ההתחדשות העירונית
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  

single