קול הקורא 1/2016
לקבלת הצעות מחיר לשירותי ייעוץ אסטרטגי ותכנוני לעירוניות חכמה, חוסן וקיימות לעיר לוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: קול הקורא 1/2016
תאריך פרסום: 15/01/2017
עדכון אחרון: 21/09/2020
נושא/ים:
לקבלת הצעות מחיר לשירותי ייעוץ אסטרטגי ותכנוני לעירוניות חכמה, חוסן וקיימות לעיר לוד
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  

single