קול קורא 01/2020
השכרת נכס למטרת הפעלת מזנון במבנה מגדל המים בתחום הישיבה התיכונית ´אלישיב´ בלוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 27.08.2020
מספר המכרז: קול קורא 01/2020
תאריך פרסום: 26/07/2020
עדכון אחרון: 21/09/2020
נושא/ים:
השכרת נכס למטרת הפעלת מזנון במבנה מגדל המים בתחום הישיבה התיכונית ´אלישיב´ בלוד
מסמכי המכרז
הבהרות
single