מכרז כ"א 15/2020
מנהל/ת מחלקת חוזים, התקשרויות וחשבונות
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז כ"א 15/2020
תאריך פרסום: 12/08/2020
עדכון אחרון: 12/10/2021
נושא/ים:
מנהל/ת מחלקת חוזים, התקשרויות וחשבונות
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
  

חוברת המכרז
  2020 08 10 דרישות תפקיד מכרז 15.2020 מנהל חוזים התקשרויות וחשבונות.pdf

single