קול קורא 03/2020
קול קורא ליוזמות, ואירועי תרבות וקהילה - במתחם השוק הלוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 31.12.2020
מספר המכרז: קול קורא 03/2020
תאריך פרסום: 17/08/2020
עדכון אחרון: 21/09/2020
נושא/ים:
קול קורא ליוזמות, ואירועי תרבות וקהילה - במתחם השוק הלוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
  

single