מכרז פומבי 05/2020
למתן שירותי תפעול לשוק העירוני בלוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 19.11.2020
מספר המכרז: מכרז פומבי 05/2020
תאריך פרסום: 22/08/2020
עדכון אחרון: 12/10/2020
נושא/ים:
למתן שירותי תפעול לשוק העירוני בלוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 20/10/2020
תאריך עידכון אחרון: 12/10/2020
תאריך עידכון אחרון: 01/10/2020
תאריך עידכון אחרון: 24/09/2020
תאריך עידכון אחרון: 24/09/2020
תאריך עידכון אחרון: 24/09/2020
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link