מכרז פומבי 05/2020
למתן שירותי תפעול לשוק העירוני בלוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 05/2020
תאריך פרסום: 22/08/2020
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
למתן שירותי תפעול לשוק העירוני בלוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  2020 08 23 טיוטה סופית - מכרז תפעול השוק.pdf

הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 15/12/2020
תאריך עידכון אחרון: 20/10/2020
תאריך עידכון אחרון: 12/10/2020
תאריך עידכון אחרון: 01/10/2020
תאריך עידכון אחרון: 24/09/2020
תאריך עידכון אחרון: 24/09/2020
תאריך עידכון אחרון: 24/09/2020
single