מכרז כ"א 16/2020
כלכלן/ית מנהלת הסכם הגג
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז כ"א 16/2020
תאריך פרסום: 24/08/2020
עדכון אחרון: 12/10/2021
נושא/ים:
כלכלן/ית מנהלת הסכם הגג
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

single