מכרז פומבי 06/2020
לביצוע מבני ציבור בשכונת גני איילון וברחבי העיר לוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 16.11.2020
מספר המכרז: מכרז פומבי 06/2020
תאריך פרסום: 21/09/2020
עדכון אחרון: 24/03/2021
נושא/ים:
לביצוע מבני ציבור בשכונת גני איילון וברחבי העיר לוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
  

חוברת המכרז
  

תאריך עידכון אחרון: 29/09/2020