מכרז פומבי 06/2020
לביצוע מבני ציבור בשכונת גני איילון וברחבי העיר לוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 19.10.2020
מספר המכרז: מכרז פומבי 06/2020
תאריך פרסום: 21/09/2020
עדכון אחרון: 29/09/2020
נושא/ים:
לביצוע מבני ציבור בשכונת גני איילון וברחבי העיר לוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
  

חוברת המכרז
  

תאריך עידכון אחרון: 29/09/2020
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link