מכרז פומבי 07/2020
לקבלת הצעות לניהול התיירות והפעלת מרכז הפסיפס בלוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 22.11.2020
מספר המכרז: מכרז פומבי 07/2020
תאריך פרסום: 21/09/2020
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
לקבלת הצעות לניהול התיירות והפעלת מרכז הפסיפס בלוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 21/01/2021
single