מכרז פומבי 07/2020
לקבלת הצעות לניהול התיירות והפעלת מרכז הפסיפס בלוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 01.11.2020
מספר המכרז: מכרז פומבי 07/2020
תאריך פרסום: 21/09/2020
עדכון אחרון: 12/10/2020
נושא/ים:
לקבלת הצעות לניהול התיירות והפעלת מרכז הפסיפס בלוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link