מכרז פומבי 08/2020
לביצוע עבודות תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת במתחם ”הרובע הבינלאומי“ בלוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 29.10.2020
מספר המכרז: מכרז פומבי 08/2020
תאריך פרסום: 21/09/2020
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
לביצוע עבודות תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת במתחם ”הרובע הבינלאומי“ בלוד.
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
הבהרות
single