מכרז פומבי 09/2020
למתן שירותי פיתוח והקמת אתר אינטרנט
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 09/2020
תאריך פרסום: 23/09/2020
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
למתן שירותי פיתוח והקמת אתר אינטרנט
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  הבהרה מס 1 2020 09 23.pdf

הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 06/12/2020
single