מכרז פומבי 09/2020
למתן שירותי פיתוח והקמת אתר אינטרנט
סטאטוס: פתוח עד ליום יפורסם בהמשך
מספר המכרז: מכרז פומבי 09/2020
תאריך פרסום: 23/09/2020
עדכון אחרון: 29/09/2020
נושא/ים:
למתן שירותי פיתוח והקמת אתר אינטרנט
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link