בקשה לקבלת מידע (RFI)
להקמת מרפאות ומבני ציבור בשכונת "גני איילון" בלוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 20.12.2020
מספר המכרז: בקשה לקבלת מידע (RFI)
תאריך פרסום: 01/11/2020
עדכון אחרון: 03/11/2020
נושא/ים:
להקמת מרפאות ומבני ציבור בשכונת "גני איילון" בלוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז