מכרז כ"א 18/2020
רכז/ת קשרי קהילה למנהלת התחדשות עירונית – החלפה לחל"ד
סטאטוס: פתוח עד ליום 06-12-2020
מספר המכרז: מכרז כ"א 18/2020
תאריך פרסום: 06/12/2020
עדכון אחרון: 19/01/2021
נושא/ים:
רכז/ת קשרי קהילה למנהלת התחדשות עירונית – החלפה לחל"ד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז