קול קורא 04/2020
למתן שירותי פיתוח והקמת אתר אינטרנט
סטאטוס: פתוח עד ליום 29.12.2020
מספר המכרז: קול קורא 04/2020
תאריך פרסום: 06/12/2020
עדכון אחרון: 21/12/2020
נושא/ים:
למתן שירותי פיתוח והקמת אתר אינטרנט
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
תאריך עידכון אחרון: 21/12/2020
חוברת המכרז
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 28/12/2020
תאריך עידכון אחרון: 21/12/2020
תאריך עידכון אחרון: 15/12/2020
single