מכרז פומבי 01/2021
לתפעול תחזוקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו בעיר לוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 18.02.2021
מספר המכרז: מכרז פומבי 01/2021
תאריך פרסום: 17/01/2021
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
לתפעול תחזוקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו בעיר לוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 17/02/2021
תאריך עידכון אחרון: 15/02/2021
תאריך עידכון אחרון: 03/02/2021
single