מכרז פומבי 01/2021
לתפעול תחזוקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו בעיר לוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 01/2021
תאריך פרסום: 17/01/2021
עדכון אחרון: 03/03/2022
נושא/ים:
לתפעול תחזוקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו בעיר לוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  2021 01 19 מכרז שילוט - לאתר.pdf

הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 17/02/2021
תאריך עידכון אחרון: 15/02/2021
תאריך עידכון אחרון: 03/02/2021
single