מכרז כ"א 01/2021
כלכלן/ ית מנהלת הסכם הגג
סטאטוס: פתוח עד ליום 16-02-2021
מספר המכרז: מכרז כ"א 01/2021
תאריך פרסום: 16/02/2021
עדכון אחרון: 16/02/2021
נושא/ים:
כלכלן/ ית מנהלת הסכם הגג
מסמכי המכרז