מכרז פומבי 02/2021
השכרת נכס לטובת הפעלת עסק קמעונאי בשכונת גני יער בלוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 10.06.2021
מספר המכרז: מכרז פומבי 02/2021
תאריך פרסום: 11/02/2021
עדכון אחרון: 26/04/2021
נושא/ים:
השכרת נכס לטובת הפעלת עסק קמעונאי בשכונת גני יער בלוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
תאריך עידכון אחרון: 26/04/2021
תאריך עידכון אחרון: 15/03/2021
תאריך עידכון אחרון: 03/03/2021
תאריך עידכון אחרון: 17/02/2021
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 02/06/2021
תאריך עידכון אחרון: 16/02/2021