מכרז פומבי 02/2021
השכרת נכס לטובת הפעלת עסק קמעונאי בשכונת גני יער בלוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 22.03.2021
מספר המכרז: מכרז פומבי 02/2021
תאריך פרסום: 11/02/2021
עדכון אחרון: 03/03/2021
נושא/ים:
השכרת נכס לטובת הפעלת עסק קמעונאי בשכונת גני יער בלוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
תאריך עידכון אחרון: 03/03/2021
תאריך עידכון אחרון: 17/02/2021
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 16/02/2021