מכרז כ"א 02/2021
חשב מנהלת הסכם הגג
סטאטוס: פתוח עד ליום 18-03-2021
מספר המכרז: מכרז כ"א 02/2021
תאריך פרסום: 17/02/2021
עדכון אחרון: 17/02/2021
נושא/ים:
חשב מנהלת הסכם הגג
מסמכי המכרז
מודעת המכרז