מכרז 1/17
ראש/ת מנהלת התחדשות עירונית
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 1/17
תאריך פרסום: 06/03/2017
עדכון אחרון: 18/03/2021
נושא/ים:
ראש/ת מנהלת התחדשות עירונית
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז